Ciele a štatistiky

Slovenčina
Našim cielom je zabezpečiť pravidelné a dlhodobé zisky, bez celohodinového vysedávania pri grafoch a sledovania vývoja na trhu.
K tomu sú vytvorení roboti na obchodovanie a tak je aj náš PGV -BOT nakonfigurovaný, aby uskutočňoval veľa malých a bezpečných obchodov.
Na obchodovanie používame najlepšie indikátory na platforme Trading View, so znalosťami Paternov a Eliotových vĺn, posielame tie najlepšie signáli v tom najlepšom čase.

botmarec.png

Ukážka počtu obchodov na jednotlivých pároch pri UP TRENDE (červené šípky = uzavreté obchody)

ALGO_0.png

BQX_0.png

Bot obchoduje na niektorých pároch aj pri DOWN Trende

RENpadal_0.png

wavesdole adole.png

Doterajšia štatistika

 Zo stovky signálov posielaných denne na štart obchodov, uskutočňuje PGV-BOT denne v priemere 10 až 12 obchodov(dealov).
PGV-BOT je nastavený na konzervatívny minimálny profit 0,8 % na jeden obchod.
Tu sú štatistiky PGV-Bota od jeho spustenia za prvé 2 mesiace:

statistikaPGvBot_23_2.png

 

A tu sú výsledky od marca :

štatistikabota3_5_2020.png

Konkrétny rozbor a Štatistiky si môžete pozrieť v mojom poslednom videu v juny:

PGV Špecial 

specialuvod1_0.jpeg

S týmto nastavením s "minimálnym a  priemerným" počtom obchodov na deň (cca 10 dealov) dosahuje BOT v priemere 0,86 % profitu zo zrealizovaných obchodov za deň.
Takto dosahoval mesačný PROFIT v priemere 5 - 10 %  z celkovej investície. 
A toto všetko môžete mať teraz úplne "bez" poplatkov za signáli,  za 3commas a za Trading View

learn-more-button_0.jpg