Ciele a štatistiky

Našim cielom je zabezpečiť pravidelné a dlhodobé zisky, bez celohodinového vysedávania pri grafoch a sledovania vývoja na trhu.
K tomu sú vytvorení roboti na obchodovanie a tak je aj náš PGV -BOT nakonfigurovaný, aby uskutočňoval veľa malých a bezpečných obchodov.
Na obchodovanie používame najlepšie indikátory na platforme Trading View, a tak si posielame jedny z najlepších signálov v tom najlepšom čase.
Mesačná štatistika profitov z roku 2020-21 - bota ALT vs BTC:

statALT BTC.png

 

Mesačná štatistika profitov bota ALT vs USDT:

moj bot stat februar.png

 

Doterajšia štatistika

 Zo stovky signálov posielaných denne na štart obchodov, uskutočňuje PGV-BOT denne v priemere 10 až 12 obchodov(dealov).
PGV-BOT je nastavený na konzervatívny minimálny profit 0,95 % na jeden obchod.
Tu sú štatistiky PGV-Bota ALT-BTC od jeho spustenia 7.2.2020:

statistALT-BTC.png

S týmto nastavením s "minimálnym a  priemerným" počtom obchodov na deň (cca 8-9 dealov) dosahuje BOT v priemere 1.12 % profitu zo zrealizovaných obchodov za deň.
Takto dosahoval mesačný PROFIT v priemere 5 - 10 %  z celkovej investície. 

A tu sú výsledky PGV Bota ALT-USDT od jeho spustenia 2.12.2020 :

StatALT-USDT.png

S týmto nastavením s "minimálnym a  priemerným" počtom obchodov na deň (cca 20 dealov) dosahuje BOT v priemere 0,86 - 1.18 % profitu zo zrealizovaných obchodov za deň.
Takto dosahoval mesačný PROFIT v priemere 5 - 10 %  z celkovej investície. 
Konkrétny rozbor a Štatistiky si môžete prečítať tu:

Vyhodnotenie JÚN 2020

Vyhodnotenie JÚL 2020

alebo pozrieť v mojich videách na LBRY alebo Youtube:

rok 2020 :

specialuvod1_0.jpegspecial_JUN_0.jpegspecialjul_0.jpeg

 

specialuvod Foto_0.pngseptem_uvod_0.png

Vyhodnotenia rok 2021 :

novyboti.png

 

learn-more-button_0.jpg